A poem from the heart.

 This moving tribute was read as part of the powhiri to launch the Mangatowai project, it was composed by Waihora More.

 

 E pipihi ai te hua Na te whero i puta mai           The seed bud of the challenge

I te moemoea E oho ake ai                               revealed through a dream as one awoke

I te moe.                                                           startled from ones' sleep.

 

Whatu Ngarongaro he Tangata                        Generations and people will pass away

Toe tu ko te whenua.                                       But the land and all else will remain.

 

Ko te mihi Tua Tahi, Te Reo                           The first acknowledgement, Sing

Whakakororia Ke te Rangi                             Glorifying the heavenly realm

Honorotia te whenua                                      Honour and care for the land.

Whakaaro pai ki nga Tangata katoa.               Embrace and fellowship with all people.

 

Ka mihi ki nga tini mate.                                 We mourn for those in eternal sleep

I rongo i te wero.                                           Who acknowledge and accepted the challenge

Anei he pou tohu.                                           Likened to a guiding beacon.

 

Nga Tangi mamae.                                        With painful utterance.

Kia u pono ma enei                                        To accept the challenge 'thus'

I runga i te Tika,                                             In all things righteous

Te pono.                                                        In truthfulness

Me te aroha                                                  And in love

Tena koutou, Tatou katoa.